ECOST - Center of Ecological System and Technologies heb   rus   eng
עמוד הבית
חדשות
יצירת קשר
אודות אקוסט
מומחי אקוסט
פרוייקטים חברתיים
פרויקטים מדעיים
פרויקטים בתעסוקה
חוברות ומאמרים
אלבום התמונות
  

חדשות

15.12.2013. מרכז המערכות והטכנולוגיות לאקולוגיה מזמין אתכם להשתתף בכנס השנתי ה-16 שלנו בנושא "מצב אקולוג בערים" שיתקיים בסיוע פיננסי של המשרד לקליטת העלייה והאגף לקליטת העלייה בעיריית ירושלים ב-26 לדצמבר 2013 בבית הקהילתי לעולים (רח' יפו 36 ירושלים). ההרשמה לכנס תתחיל בשעה 10:00 והכנס יתחיל בשעה 10:00.
מידע נוסף בטל': 02-6760835, 054-4705122/3.

10.12.2012. מרכז המערכות והטכנולוגיות לאקולוגיה מזמין אתכם להשתתף בכנס השנתי ה-15 שלנו בנושא "המצב המודרני של האקולוגיה הישראלית" שיתקיים בסיוע פיננסי של המשרד לקליטת העלייה והאגף לקליטת העלייה בעיריית ירושלים ב-23 לדצמבר 2012 בבית הקהילתי לעולים (רח' יפו 36 ירושלים). ההרשמה לכנס תתחיל בשעה 10:00 והכנס יתחיל בשעה 10:00.
מידע נוסף בטל': 02-6760835, 054-4705122/3.

19.10.2012. אנחנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס בנושא "הצלת ים המלח" שיתקיים ב-24 לאוקטובר 2012 בבית התרבויות (רח' הלל 27 ירשולים) בין השעות 13:30 ו 17:30.
מידע נוסף בטל': 02-6760835, 054-4705122/3.

12.07.2012. הקונגרס הבינלאומי "גלובליזציה של השקעות חברתיות, טכנולוגיות ומערכותיות: אקו-ביו-אגרו-חידושים קואופרטיביים רוסיה-ישראל-2012". בוועדה המארגנת של הקונגרס היו נציגים מישראל - פרופ' נונה מנוסוב (יו"ר עמותת אקוסט) ו דר' לידיה בלוצקי (יועצת ראש עיריית ירושלים). במשך הקונגרס דר' פליקס מזור מאקוסט הרצה בנושא חינוך אקולוגי. מאמרי הכנס שהתקיים בירושלים ב 15.05.2012 מפורסמים באתר שלנו.
המדענים ברוסיה מאוד התעניינו במאמרי הכנס וביקשו רשות לפרסם את המאמרים ברוסיה גם כן.

8.05.2012. מכרז המערכות והטכנולוגיות לאקולוגיה אקוסט ביחד עם אגודה שיתופית להשקעות בחברה של רוסיה "יום הולדת" ובסיוע פיננסי של עיריית ירושלים מתכבדים להזמינכם לכנס בינלאומי הראשון בנושא "אקו-ביו-אגרו-חידושים קואופרטיביים רוסיה-ישראל-2012". הכנס יתקיים בבית התרבויות (רח' הלל 27 ירשולים) ב-15 למאי 2012 ויתחיל בשעה 9:00. רישום המשתתפים יתחיל בשעה 8:30.

מאמרי הכנס להורדה (pdf) >>

25.03.2012. יצא לאור ספר של קבוצת המחברים חברי עמותת "אקוסט" "התחבורה והאקולוגיה של ערים בישראל". חוברת לעולים דוברי-רוסית (ירושלים 2012) בעריכה מדעית של פרופ' נונה מנוסוב ודר' ולרי אנפימוב. היציאה לאור בסיוע פיננסי של המשרד לאיכות הסביבה ובחסות האגף לקליטת העלייה בעיריית ירושלים והבית הקהילתי. (תוכן העיניינים בשפה האנגלית)

19.12.2011. מרכז המערכות והטכנולוגיות לאקולוגיה מזמין אתכם להשתתף בכנס השנתי ה-14 שלנו בנושא "ישראל בר-קיימא" שיתקיים בסיוע פיננסי של המשרד לקליטת העלייה והאגף לקליטת העלייה בעיריית ירושלים ב-25 לדצמבר 2011 בבית הקהילתי לעולים (רח' יפו 36 ירושלים). ההרשמה לכנס תתחיל בשעה 9:15 והכנס יתחיל בשעה 10:00.
מידע נוסף בטל': 02-6760835, 054-4705122/3.

8.11.2011. עמותת "אקוסט", משרד לקליטת העלייה, האגף לקליטת העלייה, עיריית ירושלים, הבית הקהילתי לעולים מתכבדים להזמינך לסמינר תלת-יומי ככלי עזר לפתרון התעסוקה "המצב המודרני ודרכי ייצוב של איכות הסביבה בישראל" שיתקיים ב-23, 24 ו-27 בנובמבר 2011 בין השעות 18.00-22.00 בבית הקהילתי לעולים (ירושלים רח' יפו 36). תוכנית הסמינר מצורפת.

20.09.2011. עמותת "בית הטכנולוגיה להשתלמות עולים בירושלים" ועמותת "אקוסט" מתכבדים להזמינך לכנס מדעי "הצלת ים המלח" שיתקיים ב-25 בספטמבר 2011 בשעה 14.00 בבית התרבויות (ירושלים רח' הילל 27). בכנס ישתתפו סגנית ראש העיר ירושלים גב' מאשא נוביקוב, ראש מחלקה של משרד התמ"ת מר זאב ברל ומדענים עולים. תוכנית הכנס מצורפת.

29.12.2010. ב-28 לדצמבר התקיים הכנס השנתי ה-13 שלנו בנושא "גישה שיטתית לפתרון בעיות איכות הסביבה בישראל".

25.12.2010. יצא לאור ספר של קבוצת המחברים חברי עמותת "אקוסט" "התפתחות בר קיימה של ישראל". ניתוח מערכות. חוברת לעולים דוברי-רוסית (ירושלים 2010) בעריכה מדעית של פרופ' נונה מנוסוב ודר' יפים מנוסוב. היציאה לאור בסיוע פיננסי של המשרד לאיכות הסביבה ובחסות האגף לקליטת העלייה בעיריית ירושלים והבית הקהילתי. מידע נוסף בטל': 0544-705122.

23.12.2010. התערוכה של הציורים של ילדים  בנושאים אקולוגיים "תנו לטבע סיכוי!" התקיימה במרכז התרבויות "הרמוניה" בירושלים (רח' הלל 27) בין התאריכים 13 ו-22 לדצמבר 2010.

1.12.2010. עמותת "אקוסט", המשרד לאיכות הסביבה והאגף לקליטת העליה בעיריית ירושלים מזמינים אתכם לבקר את התערוכה של הציורים של ילדים בנושאים אקולוגיים "תנו לטבע סיכוי!" שתתקיים במרכז התרבויות "הרמוניה" בירושלים (רח' הלל 27) בתאריך 13 לדצמבר 2010 בין השעות 14:00 ו-19:00. נשמח לראתכם באירוע פתיחת התערוכה בשעה 15:00. מידע נוסף בטל': 0546-692037 (יוליה זובנקו), 0544-705122 (נונה מנוסוב).

1.12.2010. מרכז המערכות והטכנולוגיות לאקולוגיה מזמין אתכם להשתתף בכנס השנתי ה-13 שלנו בנושא "גישה שיטתית לפתרון בעיות איכות הסביבה בישראל" שיתקיים בסיוע פיננסי של המשרד לקליטת העלייה והאגף לקליטת העלייה בעיריית ירושלים ב-28 לדצמבר 2010 בבית הקהילתי לעולים (רח' יפו 36 ירושלים). ההרשמה לכנס תתחיל בשעה 9:15 והכנס יתחיל בשעה 10:00.
מידע נוסף בטל': 02-6760835, 054-4705122/3.

1.11.2010. מרכז המערכות והטכנולוגיות לאקולוגיה, בסיוע פיננסי של המשרד לקליטת העלייה וחסות האגף לקליטת העלייה בעיריית ירושלים והבית הקהילתי לעולים מארגנים את הסמינר להדרכה ולסיוע בתעסוקה בן 3 ימים בנושא "מיחזור פסולת מסוגים שונים בישראל לאור המגמות הנוכחיות בתיאוריה של פיתוח בר קיימא". הסמינר יתקיים בבית הקהילתי לעולים (ירושלים רח' יפו 36) בתארים כדלקמן: ב-23 ו-24 לנובמבר בין השעות 18:00 ל-22:00; ב-25 לנובמבר בין השעות 15:00 ל-19:00.
מידע נוסף בטל': 08-9728896, 054-4705123 (אלכסנדר ציקרמן), 02-6760835, 054-4705122 (נונה מנוסוב).

 

עמותת "אקוסט", בסיוע פיננסי של קרן הזבונות, המשרד לקליטת העליה והאגף לקליטת העליה בעיריית ירושלים מעבירה סמינרים בנושא "פיתוח תודעה יהודית אצל עולים חדשים, דרך לימוד אקולוגית הארץ" בבית הקהילתי לעולים (רח' יפו 36 ירושלים) דו-שבועי ביום שלישי. התחלת הסמינרים בשעה 18:00.

מידע נוסף בטל: 0544-705122.
בנוסף לסמינרים, אירגנו הפרויקטים הבאים כחלך מהפרויקט "פיתוח תודעה יהודית אצל עולים חדשים"

  • הסדנא החדשה: יעוץ בעולם הצמח הישראלי לעולים חדשים – חובבי טבע ומורי דרך שמתקיימת במוזאון הטבע בירושלים.
  • הפרויקט "הגן הציבורי" – קורס גננות מעשית לעולים הרוצים לפתח ולקשט את שכונתם ואת עירם. הקורס מועבר בגן הציבורי ברח" "קדושי בבל", מול הבניין של קופת חולים "כללית".

כל החדשות...


עמותה "מרכז המערכות והטכנולוגיות לאקולוגיה" נרשמה ברשם החברות בינואר 1997.

היום העמותה מאגדת  כ- 200 מדענים ומומחים בתחום איכות הסביבה , ביניהם מעל 20 פרופסורים ו- 80 בעלי תואר דוקטור.

מטרות העמותה:

  • סיוע למדענים עולים המומחים בתחום איכות הסביבה בקידום פרוייקטים אקולוגיים, וכן בהעסקת המומחים ובשילובם בתוך המדע הישראלי.
  • חינוך אקולוגי לעולים חדשים יוצאי שכבות חברתיות שונות ובכל הגילאים, מכוון להסברת הבעיות הספציפיות לישראל ושיטות לפתרונן.
  • העברת כנסים כלל-ישראליים ובינלאומיים המקודשים לבעיות אקולוגיות בכוונה למשוך תשומת לב  של הציבור הרחב אל הבעיות איכות הסביבה בארץ.
  • השתתפות בפרוייקטים לאומיים הקשורים בבעיות אקולוגיות בישראל, וגיבוי הפרוייקטים האלו ברשויות המחוקקת  והמבצעת.

המשך קריאה...

יצירת קשר